Translator  Polski Polski translator Translator Angielski Angielski translator Translator Arabski Arabski translator Translator Bułgarski Bułgarski translator Translator Chiński Chiński translator Translator Chiński Tradycyjny Chiński Tradycyjny translator Translator Czeski Czeski translator Translator Duński Duński translator Translator Estoński Estoński translator Translator Fiński Fiński translator Translator Francuski Francuski translator Translator Grecki Grecki translator Translator Haitańsko Kreolski Haitańsko Kreolski translator Translator Hindi Hindi translator Translator Hiszpański Hiszpański translator Translator Hmong Daw Hmong Daw translator Translator Holenderski Holenderski translator Translator Indonezyjski Indonezyjski translator Translator Japoński Japoński translator Translator Kataloński Kataloński translator Translator Koreański Koreański translator Translator Litewski Litewski translator Translator Łotewski Łotewski translator Translator Niemiecki Niemiecki translator Translator Norweski Norweski translator Translator Portugalski Portugalski translator Translator Rosyjski Rosyjski translator Translator Rumuński Rumuński translator Translator Serbski Serbski translator Translator Słowacki Słowacki translator Translator Słoweński Słoweński translator Translator Szwedzki Szwedzki translator Translator Tajski Tajski translator Translator Turecki Turecki translator Translator Ukraiński Ukraiński translator Translator Węgierski Węgierski translator Translator Wietnamski Wietnamski translator Translator Włoski Włoski translator
Rząd I- litery od A do J stanowią najważniejszy rząd znaków, gdyż układy punktów w tym rzędzie powtarzają się w następnych rzędach, stanowiąc podstawę do utworzenia konfiguracji punktowych dla następnych liter w kolejnych rzędach. Ponadto układy punktów odpowiadające poszczególnym literom w I rzędzie, poprzedzone znakiem liczby (numeryka) oznaczają poszczególne cyfry np. znak liczby + A to 1, znak liczby + J to 0

Rząd II stanowią litery od K do T i są to układy punktów rzędu I + punkt 3

Rząd III stanowią litery od U do Ź oraz inne znaki i są to układy punktów rzędu I + punkty 3 i 6

Rząd IV stanowią litery od Ą do W oraz inne znaki i są to układy punktów rzędu I + punkt 6

Rząd V stanowią znaki interpunkcyjne i są to układy punktów rzędu I obniżone o jeden próg

Rząd VI stanowią różne znaki specjalne i są to odwrócone w różnych konfiguracjach układy punktów rzędu I

Rząd VII stanowią znaki bez wyraźnej analogii do rzędu I

Znaki posiadają swoją numerację uzależnioną od rzędu, np. znak 20 (2,3,4,5) oznacza literę „t”, znak 39 (2,4,6) literę „ś”.
W alfabecie brajla nie ma dużych liter. Oznacza je dana litera poprzedzona znakiem 57 (punkty 4,6).
Dwuznaki odpowiadają następującym symbolom: q (17)-sz, v(22)-dż, x(23)-dź, [(28)-ch, ](30)-cz, (37)-rz, /(38)-dz. Jednak w nauce zaleca się stosowanie dwóch oddzielnych znaków.
Te same znaki używane w piśmie czy matematyce mają również swoje zastosowanie w oznaczaniu symboli innych dziedzin, takich jak fizyka, chemia, muzyka, fonetyka czy stenografia. Tak np. znaki pierwszego rzędu oznaczają cyfry. Jednak znak liczbowy nr 56 (4,5,6,7) stawiamy nie przed każdą cyfrą z osobna, lecz przed całą liczbą.
Znaki rachunkowe odpowiadają następującym symbolom: mnożenie-apostrof (61-używany tez jako tzw. „skrócona” kropka), dzielenie-kropka (44), dodawanie-wykrzyknik (46), odejmowanie-myślnik (62), równość-nawias (47), pierwiastek-ś (39), większość(>)-wiersz (54), mniejszość(<)-ł (32).
Tłumacz Braille

Źródło: http://www.zhr.pl/~maz.mlawa/brajl.html